RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informuję/my, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia pw. Matki Bożej Brzemiennej z siedzibą:
ul. Matemblewska nr 67, 80-283 Gdańsk, tel. (58) 346 21 34, adres e-mail: matemblewo@diecezjagdansk.pl (zwany dalej: Parafia).

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zawartej przez Panią/Pana z Parafią umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Parafię.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest:

a) obowiązek prawny,

b) umowa/zlecenie/zamówienie,

c) Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z Parafią umowy/zlecenia/zamówienia, w związku z którą Pani/Pana dane są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z Parafią umowy/zlecenia/zamówienia. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy/zlecenia/zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość świadczenia na Pani/Pana rzecz usług związanych z działalnością Parafii.

8. Parafia jest uprawnione do przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Parafii) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z Parafią umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Parafię. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Parafii na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej między Parafią a Podwykonawcami Parafii. Ponadto Parafia jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie sądów, organów i instytucji.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
31 0.063570022583008